O Down-ovom sindromu

Daunov sindrom  (Langdon Down-ov  sindrom ili mongolizam)

Predstavlja kongenitalni (urođeni) poremećaj sa karakterističnim izrazom lica i često se po izgledu lica može postaviti dijagnoza još kod novorođenčadi. Zbog fizičke sličnosti sa Mongolima naziva se i mongolizam. Langdon Down 1866. detaljno opisuje ovaj sindrom i po njemu dobija ime.