e) Planiranje i priprema

Писана припрема за час

    Писана припрема за час наставника може бити у виду скице часа, концепта или конспекта, када наставник има већ довољно искуства у наставном раду. Добром припремом наставник је у могућности да организује добру динамику часа, реализује наставне теме конкретним наставним јединицама и прати и вреднује остварене садржаје.
    Писана припрема за час треба да садржи: назив школе, име наставника, разред и одељење, наставну тему, тип часа, циљ часа, образовно-васпитне задатке часа, облик рада, наставну методу, наставна средства, литературу, корелацију са другим предметима, структуру часа, домаћи задатак, изглед табле, начин вредновања успешности часа.
    На овој страни су постављени примери/идеје за могући изглед писане припреме часа.
Пример1.doc
Прикажи Преузми
могући изглед писане припреме часа 50 k
Пример2.doc
Прикажи Преузми
могући изглед писане припреме часа 38 k
Пример3.doc
Прикажи Преузми
могући изглед писане припреме часа 38 k
Пример4.doc
Прикажи Преузми
могући изглед писане припреме часа 34 k
Пример5.doc
Прикажи Преузми
могући изглед писане припреме часа 39 k

Оперативно планирање

    Оперативни (месечни) план настаје у складу са глобалним (годишњим) планом, циљем предмета, могућностима  и интересовањима ученика, условима рада.
    Оперативни (месечни) план треба да садржи: име наставника, школе, назив предмета, назив месеца и године за који се планира, наставну тему, наставну јединицу, број часа, тип часа, облик рада, наставну методу, наставна средства, место реализације.
    На овој страни се налазе примери/идеје за могући изглед оперативног (месечног) плана.
Пример1.doc
Прикажи Преузми
могући изглед месечног плана 30 k
Пример2.doc
Прикажи Преузми
могући изглед месечног плана 30 k
Пример3.doc
Прикажи Преузми
могући изглед месечног плана 29 k
Пример4.doc
Прикажи Преузми
могући изглед месечног плана 30 k
Пример5.doc
Прикажи Преузми
могући изглед месечног плана 30 k

 Глобално планирање

    При изради глобалног (годишњег) плана мора се водити рачуна о циљевима и задацима васпитно-образовног рада као и о расподели укупног фонда часова на посебне типове часова у складу са наставним програмом. Глобално (годишње) планирање може бити:
  1. Опште – садржи наставне теме и тип часа, као и њихов предвиђен број
  2. Конкретно – садржи наставне теме, наставне јединице, тип часа и њихов предвиђен број

    На овој страници се налазе примери/идеје како један глобални (годишњи) план може да изгледа.

Пример1.doc
Прикажи Преузми
могући изглед глобалног плана 36 k
Пример2.doc
Прикажи Преузми
могући изглед глобалног плана 36 k
Пример3.doc
Прикажи Преузми
могући изглед глобалног плана 36 k
Пример4.doc
Прикажи Преузми
могући изглед глобалног плана 36 k
Пример5.doc
Прикажи Преузми
могући изглед глобалног плана 34 k