b) Konvencije

Konvencija UN o pravima osoba sa invaliditetom

Генерална скупштина Уједињених нација је једногласно усвојила Конвенцију о правима особа са инвалидитетом 13. децембра 2006. године.

Конвенција је отворена за потписивање и ратификацију од 30. марта 2007. године.

Конвенција је ступила на снагу 3. маја 2008. године, након што је остварен довољан број ратификација. До сада је Конвенцију потписало 145 а ратификовало 87 држава чланица Уједињених нација.

Република Србија је потписала Конвенцију о правима особа са инвалидитетом и Опциони протокол 17. децембра 2007. године а ратификовала 31. јула 2009. године (“Службени гласник РС – Међународни уговори”, бр. 42/2009 од 2.06.2009. године).

Конвенција предвиђа да особе са инвалидитетом укључују и оне који имају дугорочна физичка, ментална, интелектуална или чулна оштећења која у интеракцији са разним препрекама могу ометати њихово пуно и ефикасно учешће у друштву на једнакој основи са другима.

У складу са мотом међународног инвалидског покрета ,,Ништа о нама без нас”, Уједињене нације су препоручиле да се у државне делегације које су учествовале у процесу израде предлога нацрта свеобухватне и интегралне конвенције о заштити и унапређивању права и достојанства особа са инвалидитетом укључе и особе са инвалидитетом.

Циљ ове конвенције је да се унапреди, заштити и осигура пуно и једнако уживање свих људских права и основних слобода свим особама са инвалидитетом и унапреди поштовање њиховог урођеног достојанства.

Основна начела ове Конвенције су: поштовање урођеног достојанства, индивидуална самосталност укључујући слободу властитог избора и независност особа; забрана дискриминације; пуно и ефикасно учешће и укључивање у друштво; уважавање разлика и прихватање особа са инвалидитетом као дела људске разноликости и човечанства; једнаке могућности; доступност; равноправност жена и мушкараца; уважавање развојних способности деце са инвалидитетом као и поштовање права деце са инвалидитетом на очување свог идентитета.

 

Konvencija o pravima deteta