d) ČOS

Материјал за одељенског старешину

Посао одељенског старешине није само успешно организовање и вођење одељенске заједнице. Добар одељенски старешина мора, како са ученицима, тако и са родитељима да оствари добру сарадњу, јер само заједничким трудом одељенског старешине, родитеља и школе образовно – васпитни рад може бити потпун и успешан.
На овој страници поостављени су материјали/идеје које могу да користе у раду једног одељенског старешине.
Кодекспонашања.doc
Прикажи Преузми
40 k            4.9.2012.
Подациоученику.docx
Прикажи Преузми
11 k             4.9.2012.
Позивзародитељскисастанак.doc
Прикажи Преузми
 29 k               4.9.2012.
Успехученика.docx
Прикажи Преузми
11 k               4.9.2012.

Часови одељенског старешине

 Да би час одељенског старешине био успешан треба га добро педагошки осмислити јер ако се ученицима омогући да своја интересовања и потребе испоље и задовоље у школи и школским активностима, укључујући и час одељенског старешине, постоји мања опасност од различитих негативних утицаја који могу да утичу на развој и здравље ученика (дрога, алкохолизам, крађе, неодговорност, и слично).

Упознавањесаученицима.ppt
Прикажи Преузми
454 k                4.9.2012.
Понашањенајавнимместима.ppt
Прикажи Преузми
700 k                4.9.2012.
Пристојнопонашањесаособамасинвалидитетом.pptx
Прикажи Преузми
341 k                 4.9.2012.
Планучења.pptx
Прикажи Преузми
341 k                   4.9.2012.
Какоучити.ppsx
Преузми
2214 k                 4.9.2012.
Какоучити.pptx
Прикажи Преузми
338 k                  4.9.2012.
Интернетбонтон.pptx
Прикажи Преузми
339 k                  4.9.2012.
Здраваисхрана.pptx
Прикажи Преузми
408 k                  4.9.2012.
      Свађа.ppsx
–             Преузми
437 k                   4.9.2012.
Пушење.pptx
Прикажи Преузми
        396 k                     4.9.2012.
 Дрога.pptx
Прикажи Преузми
542 k                  4.9.2012.
Алкохолизам.pptx
Прикажи Преузми
545 k 4.9.2012.