Mortalitet osoba sa Down-ovim sindromom

Mortalitet

U studijama iz 1963. godine Collman i Stoller kažu da se kod rođenja očekuje dužina života od 16 godina, ako preživi prvu godinu tada se očekuje da će mongoloid da živi 22 godine u proseku. Očekivana dužina života raste maksimalno kod onih slučajeva koji su doživeli devetu godinu života i kod njih se očekuje da će živeti 26 godina.

Na nivou dostignuća medicinskih nauka osamdesetih godina dvadesetog veka, oko 30% mongoloida umire u toku prve godine života, 50% u četvrtoj ili petoj godini a 55% umire do 23. godine života.

Najčešći uzroci smrtnosti ove dece su pneumonije i kongenitalne srčane mane. Ove dve bolesti su uzroci smrtnosti kod 75% slučajeva.

Analizirajući podatke o smrtnosti mongoloida tokom vremena dolazi se do zaključka da napretkom medicine i usavršavanjem terapeutskih tehnika opada smrtnost, kako u opštoj populaciji tako i kod mongoloida.