Terapija osoba sa Down-ovim sindromom

Terapija 

Veliki broj autora je utvrdio da kod mongoloida postoji niska koncentracija metabolita triptofana u krvi. Ova aminokiselina se hidrolizira u jetri, bubrezima i intestinumu u 5-hidroksitriptofan.Ovaj metabolit se zatim dekarboksilira u serotonin ili 5-hidroksitriptamin. Smanjenje serotonina je kod mongoloida od posebnog interesa jer postoje brojni sindromi uključujući i neke sindrome mentalne retardacije kod kojih je poremećen metabolizam serotonina. Ovde spadaju fenilketonurija, histidinemija, infantilni hipotiroizam, kao i primarni dečiji autizam.

Kod fenilketonurije i histidinemije korekcije metabolične abnormalnosti putem dijete praćena je povećanjem serotonina u krvi, što dovodi i do poboljšanja kliničke simptomatologije, uključujući i mentalnu retardaciju, pod uslovom da se sa terapiom počne na vreme.

Coleman je 1965. godine davao pacijentima 5-hidroksitriptofan nakon čega je primećeno izvesno poboljšanje hipotonije, kao i bolje kretanje, uz nešto brži razvoj govora.