Vežbe za ostamostaljivanje pokreta i postizanje tonične ujednačenosti

Ovim vežbama se nastoji da se obuči svaka ruka da može vršiti aktivnost suprotnu aktivnostima one druge ruke, zatim da se osamostale prsti u svojim pokretima u odnosu na palac, da se dete obuči da podiže tonus jedne strane tela u jednom ekstremitetu a da ga istovremeno opušta u drugom.

Pr: Reedukator i dete se drže za ruke i stiskaju ruke jedan drugom dok drugu opuštaju niz telo opuštajući i mišiće u njoj. Reedukator može da menja ruku, da stavi dva deteta jedan nasuprot drugom, ili da po dvoje zajedno uvežbavaju naizmenično opuštanje i stezanje mišića koji su u relativnom miru. Na taj način se uvežbava ovladavanje tonusom mišića i uvežbava osamostaljivanje pokreta, delova tela, ekstremiteta i prstiju što doprinosi gašenju sinkinezija kako aksijalnih tako i onih imitacije.