Rešenja za 3 školska problema

Rešenja za 3 školska problema - Rešenja za 3 školska problemaAko vaše dete nerado odlazi u školu, a čak i izmišlja da je bolesno kako se ne bi našlo u školskoj sredini, moguće je da ima jedan od tri veoma česta problema među učenicima. Pogledajte kako da mu pružite pomoć u rešavanju školskih problema. 

PROBLEMI SA NASTAVNIKOM

Većina dece se žali na svoje nastavnike, ali ako vaše dete inače nije sklono žaljenju i ima konkretne razloge i argumente koji govore da ponašanje nastavnika može ugroziti njegovo učenje, posetite školu i porazgovarajte svo troje. Nemojte nastupiti sa osuđujućim stavom, već mirno opišite oko čega brinete i pitajte na koji način se problem može rešiti. Sačekajte nedelju dana da biste videli da li ima promena, a ako je neophodno obratite se direktoru.
Imajte u vidu da promena škole može biti stresna za dete, ali podjednako loše na njegov razvoj može uticati neprofesionalan nastavnik.

POREMEĆAJ U UČENJU

Ako dete veoma teško usvaja nova znanja iz matematike, srpskog jezika ili drugih predmeta, i značajno zaostaje za svojim vršnjacima, moguće je da se radi o poremećaju učenja. U tom slučaju, detetu će biti potreban poseban način obrazovanja. Porazgovarajte sa nastavnicima i direktorom škole o tome kakve opcije vam stoje na raspolaganju. Ne zaboravite da poremećaj u učenju nije samo faza koju će dete prerasti, već problem koji može imati ozbiljne posledice, kao što su poremećaji u ponašanju.

ZAŠTITA OD NASILJA

Najbolji način da saznate da li su vaši sin ili ćerka izloženi nasilju ili eksplicitnim sadržajima u školi, jeste da razgovarate sa njima i njihovim vršnjacima. Dobra prilika za to je kada vodite ili vraćate dete iz škole, ili kada njegovi prijatelji dođu u posetu. Naučite dete da prijavi sumnjivo ili nasilno ponašanje vršnjaka nastavniku, ili mu recite da se poveri vama, a zatim obavestite nadležne. 

Izvor: Blic Žena