Vežbe za doživljaj gestualnog prostora

Gestualni prostor je onaj koji se proteže od međe trupa pa do kraja ispruženih ekstremiteta . Bitan je jer se u tom prostoru prožima princip realnosti i princip zadovoljstva, subjektivno sa objektivnim, intimni svet ličnosti i spoljna sredina. Ovladavanje gestualnim prostorom prethodi prodiranju u svet izvan telesne realnosti, čime i počinje proces socijalizacije.

Primeri vežbi: 

1. Ruke su pored tela, zatim izručene, pa ispružene iznad glave i opet dole pored tela.

2. Ruke su izručene, zatim izručene i savijene u laktovima prema gore, pa ispružene preme gore iznad glave i ispružene prema gore a šake izručene na spolja.

3. Ruke su pored tela, zatim izručene, pa ukoso ispružene na gore iznad glave, pa ispružene na gore pored glave, pa opet izručene i na kraju spuštene dole pored tela.

4. Obe ruke i jedna noga ispružene ispred tela, zatim jedna ruka i jedna noga ispružene unazad na dole a jedna ruka ispred tela na gore, pa obe na dole iza tela i jedna noga iza tela. 

Na ovom nizu vežbi dat je primer na koji se način otkriva gestualni prostor. Ne treba zaboraviti da je on polje izvršavanja primarnih cirkularnih reakcija.